Interwencja w kryzysie

Para siedząca na kanapie z założonymi rękamiInterwencja kryzysowa to krótkoterminowa forma pomocy psychologicznej, którą stosuje się w nagłych sytuacjach. W swojej działalności pomagam więc osobom znajdującym się w kryzysie psychicznym. Takim kryzysem nazywa się stan zachwiania równowagi na skutek różnych zdarzeń zarówno życiowych, prywatnych, jak i globalnych. Podczas spotkań wnikliwie oceniam sytuację i wówczas dopasowuję strategię działania. Interwencja kryzysowa może być także elementem terapii psychologicznej, jeśli stan pacjenta ulegnie pogorszeniu, np. pojawią się u niego myśli samobójcze, akty okaleczenia.

 

Jakie są rodzaje kryzysów psychicznych?

Kryzys psychiczny może wynikać z różnych przyczyn, dlatego wyróżnia się cztery podstawowe grupy. Pierwsza z nich dotyczy problemów związanych z konkretną sytuacją – śmierć bliskiej osoby, utrata pracy, przemoc fizyczna, seksualna. Druga grupa dotyczy trudności związanych z rozwojem i przemijaniem, np. osób u schyłku życia lub w kryzysie wieku średniego. Trzecia grupa to problemy egzystencjalne, dotyczące braku pewności siebie, niskiej samooceny, wątpliwości związanych z realizacją własnych ambicji. Czwarta grupa dotyczy sytuacji środowiskowych. Kryzys psychiczny może dopaść osoby zaniepokojone sytuacją na świecie, związaną z rozwojem pandemii czy toczącymi się konfliktami zbrojnymi.